Hiện AT&T đã cho phép UNLOCKED miễn phí các máy thuộc AT&T.
Thấy nhiều bác cần unlock nên post cho ace tham khảo để tự thực hiện.

Bước 1: kiểm tra xem có đúng máy AT&T không tại đây

http://imeipro.info/att-imei-check.html

Bước 2: vào http://www.att.com/deviceunlock/​
Chọn đồng ý "I have read and agree to the eligibility requirements to unlock my device" và nhấn Continue

image.jpg

Lúc này sẽ nhảy sang trang yêu cầu bạn nhập thông tin.
Bạn lựa chọn Customer type--> Non-AT&T Mobility Customer. Sau đó điền các thông tin IMEI, tên, họ, địa chỉ email. Rồi nhấn Submit.

Bước 3: sau khi Submit thành công, AT&T sẽ gửi email yêu cầu khẳng định lại việc unlock, có nội dung như sau:

Thank you for contacting AT&T about unlocking your mobile device.

Your unlock request number is: 2xxx2042918

Please confirm your request here within the next 24 hours, or it will be canceled.

If we have further questions or instructions, we'll contact you by email.

Questions? Please call 800.331.0500, or dial 611 from your AT&T wireless phone.

Nhấn vào link tại chữ "here" để xác nhận

Bước 4: đợi 2 ngày để unlock. Nếu máy Blacklisted hoặc Under Contract thì sẽ có email thông báo

You may also check the status of your request by visiting AT&T's Device Unlock Status Portal.

PS: sửa bài bởi @cydiatoday
12:00  03-02-2015
Bổ sung thông tin:
Nếu trường hợp bạn nhận đc email từ chối và ko unlock, đừng nản chí, tiếp tục gửi yêu cầu unlock, một số ng đã đc unlock sau khi gửi 40 lần, mặc dù iphone chưa k/t hợp đồng. Nguyên nhân chỉ có 1 từ: "may mắn" vì AT&T ko hoàn toàn tự động ktra IMEI đăng ký nên vẫn có sai sót
Nếu làm nhiều lần vận bị từ chối thì chọn dạng khách hàng Prepaid/Gophone, một số người đã unlock đc sau 3-4 lần gửi đang ký, nguyên nhân cũng như trên
Chúc may mắn
Cập nhật một số t/h đc unlock thành công:
- Clean/Clear imei: đc unlock ngay sau 3phút
- You have not completed all the payments for your device according to your AT&T Next service agreement: sau nhiều lần ko t/công
- The wireless phone number you entered does not match our records: sau nhiều lần ko t/công
- The account holder information you provided does not match our records:sau nhiều lần ko t/công
- You haven’t fulfilled your service contract:sau nhiều lần ko t/công