CÀI 3G  THỦ CÔNG
1.Hướng dẫn cài GPRS cho SKY
Settings -> Wireless & Network -> Mobile Network -> Network Setting -> Access point names -> New APN .
Với mạng Viettel:
Chỉ cần điền :
Name : VIETTEL
APN : v-internet
Còn lại để trống .
Với mạng Vinaphone :
Chỉ cần điền :
Name : VINAPHONE
APN : m3-world
Username : mms
Password: mms
Còn lại để trống .
Với mạng Mobifone :
Chỉ cần điền :
Name : MOBIFONE
APN : m-wap
Username : mms
Password: mms
Còn lại để trống