Khác với WM chỉ việc copy fonts VNI là sử dụng được thì Android đòi hỏi bạn phải qua nhiều thao tác, cụ thể như sau:
1. Máy bạn phải được Rooted để có thể truy nhập sao chép trong khu vực system.
2. Sao lưu fonts gốc của máy để sử dụng lại khi cần thiết.
3. Tiến hành đổi tên fonts, ví dụ ở đây mình dùng fonts VNI-times:
- VNI-times gồm 4 files phụ: VNI-times.ttf, VNI-times-Bold.ttf, VNI-times-Bold-Italic.ttf, VNI-times-Italic.ttf
- Bạn đổi tên 4 files này thành: DroidSerif-Regular.ttf, DroidSerif-Bold.ttf, DroidSerif-BoldItalic.ttf, DroidSerif-Italic.ttf
- Bạn sử dụng phần mềm Root Explorer (http://www.mediafire.com/?ycyirudw5im) để copy 4 files đã đổi tên trên vào /system/fonts/
- Reboot máy để nhận fonts mới.
Cấu hình thử nghiệm: Htc Magic 32A rom superD 1.11
------------------------------------------------------------
Với cách làm này mình đã xem được các file word, ppt, exel.... với fonts VNI hiển thị đầy đủ. Tuy nhiên, nếu bạn duyệt web mà nội dung của nó sử dụng fonts VNI thì bạn vẫn chưa thể xem được. Hy vọng sẽ có browser khác trong tương lai làm được việc này.