- Anh em chỉ cần cài Samsung Kies là đủ hết:----> tải LG PC Suite v3.2.9.20090728 Tại đây