1. Riêng 2 chú a650 và a710 cài thằng này:

http://www.mediafire.com/?d6ud777h7t3xob5

hoặc: http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/UniUSBDriver_v3.5.5.zip

2. Driver từ A730 đến A860 thì anh em cài 1 trong 3 cái sau là đủ:

http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA830L_USBDriver.zip(bản L)
http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA830S_USBDriver.zip(bản S)
http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA830K_USBDriver.zip(bản K)

3. Ngoài ra cài thêm cái  Google Driver USB:

http://developer.android.com/sdk/win-usb.html
Vào Setting > System> USB Connection Setting, chọn Media Device (MTP) hoặc PC Data mode.

4. Nếu không nhận MTP:

- Cài thêm thằng Winmedia 11 là chơi:

http://www.mediafire.com/?1wm9sjxggby