* Modem Baseband LH7 E210S
http://www.mediafire.com/?sppa043ogxhpjqa 
* Modem Baseband LG3 E210S
http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=3708084995
Các bạn ko muốn Up modem base band thì có thể làm cách sau
- mở phone -> vào call setting -> additional seting -> bỏ dấu tích noise reducation 
Hết lỗi rớt cuộc gọi các bạn nhé