Tình hình là ace đang khốn khổ vì cái lỗi này! em biết cách fix thay sdt thành +84 thay cho 0 nhưng làm thủ công thì lâu và vất vả lăm!em xin tiến cử theo cách của em! chưa đầy 2p là xong ạ!
1. Đầu tiên! người dùng android hầu hết ai cũng có cái acc mail của gg đúng ko? nếu ai ko có tạo acc cho em cái!
chúng ta đồng bộ danh bạ lên tài khoản gg bằng cách bật đồng bộ lên! vào setting và click như hình
[IMG]


2. truy cập vào https://mail.google.com/mail/u/0/#contacts (đăng nhập = acc vừa đồng bộ)
chọn như hình!(vào ds liên hệ! ấn xuất ra tệp! chọn kiểu là Vcard xong ấn xuất nó sẽ cho mình tải 1 tệp có tên contacts.vcf !
[IMG]
[IMG]
3. tệp contacts.vcf chúng ta mở = notepad!
Ở đây chúng ta sẽ biến hàng loạt contact của chúng ta có thêm +84 vào bằng cách sử dụng chức năng Tìm và Thay thế (Find what, Replace with trong Edit)
- Tìm Cell:0 thay bằng Cell:+84
Tìm Work:0 thay bằng Work :+84
Tìm Home:0 thay bằng Home :+84

sau đó save nó lại!
4. lại vào https://mail.google.com/mail/u/0/#contacts
delete hết toàn bộ contacts cũ đi!
[IMG]

sau đó lại nhập lại tệp contacts.vcf vừa sửa xong!
5. vào điện thoại đồng bộ lại danh bạ như làm ở bước 1!
xong.........