Có rất nhiều thiết bị chạy Android muốn root phải dùng lệnh trên máy tính. Điểm vướng mắc của hầu hết mọi người là cài đặt ADB. Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cho người chưa làm được một cách đơn giản và khả thi nhất. Tỷ lệ thành công 100%.

1. Các bước chuẩn bị
- Tải và cài đặt Java nếu máy tính của bạn chưa có.
- Tải các nội dung sau đây về máy tính:
 

- Cài driver cho thiết bị Android. (tìm trên trang của nhà sản xuất thiết bị).

2. Thực hiện
- Trên thư mục gốc ổ C, tạo Folder ADB. Giải nén adb.zip vào đây.
- Đối với Win7 và 8, vào C:\Users\xxx\ tạo folder .android (có dấu chấm trước chữ android) và chép file adb_usb.ini vào đây. Lưu ý: chữ xxx trong đường dẫn là tên của user trong máy tính. (Đối với XP, đường dẫn là C:\Documents and Settings\xxx\).
- Bấm phím windows+Pause trên bàn phím để mở nhanh cửa sổ System.
- Bấm vào Advanced system settings. Trong cửa sổ mới mở lên chọn Tab Advanced
- Bấm vào nút Environment Virables.
[IMG]

- Trong ô System Variables, tìm dòng Path, bấm double chuột vào đây.
[IMG]

- Ở cửa sổ mới, trong dòng Variable value, giữ nguyên nội dung đang có bằng cách bấm nút mũi tên trên bàn phím rồi di chuyển con trỏ đến cuối dòng. Gõ thêm vào dấu chấm phẩy ( ; ) và sau đó là đường dẫn C:\ADB. Bấm OK, Ok...
[IMG]

3. Kiểm tra lại và sử dụng
- Bây giờ bạn mở cửa sổ cmd (chế độ Administrator) thử gõ adb. Nếu nó liệt kê một loạt các hướng dẫn có nghĩa là adb đã hoạt động.
- Bật chế độ USB debug trên thiết bị Android và cắm cáp vào máy tính. Trong cửa sổ cmd, gõ:adb devices, nó sẽ cho bạn biết serie của thiết bị. Có nghĩa là driver thiết bị đã được cài đầy đủ và adb đã link được với máy của bạn.
- Nếu lệnh này báo lỗi, gõ: adb kill-server rồi sau đó gõ lại adb devices. Nếu vẫn không được tức là bạn đã sai một trong các bước trên.
- Nếu muốn cài đặt file apk vào máy thì chuyển đường dẫn đến nơi chứa file apk đó bằng lệnh chuyển thư mục: cd\.... Sau đó gõ: adb install file_name.apk (lưu ý, tên file không có khoảng trắng)