--->Khắc phục tạm thời là làm 2 bước
b1. Tắt giảm nhiễu trong cài đặt cuộc gọi: Điện thọa-->Nhấn nút menu-->Cài đặt cuộc gọi-->bỏ tích giảm nhiễu tiếng ồn
b2. Đặt chế độ 3G chỉ on or 2G chỉ on ko nên để auto nha

+cách 1 ( với rom stock or cook của riêng s3 hàn): nhấn" 319712358 " trên bàn phím gọi điện và nhập pass như sau:
S là : 996412
K là :774632
L là : 0821
Sau đó chọn Network mode--> chọn các chế độ : WCDMA all( 3G chỉ on) GSM all ( 2G chỉ on)
Cách 2: Nhấn *#9090# -->chọn dòng cuối --> chọn các chế độ-->chọn enable để xác nhận
Cách 3 ( với stock 4.3): vào Cài đặt-->kết nối-->Nhiều mạng hơn--> các mạng di dộng--> RAT network mode--> chọn các chế độ
Cách 4( với cook 4.3 i9300) : vào Cài đặt-->kết nối-->Nhiều mạng hơn--> các mạng di dộng--> network mode--> chọn các chế độ