Fix MTP USB Device Driver Problem

Bước 1 – Cài MTP Porting Kit

(1) Download MPT (Media Transfer Protocol) Porting Kit và cài vào máy tính. Tải phần mềm tại đây (download link here), or read this post 

(2) Khởi động lại máy tính

(3) Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp usb.

Bước 2 – Update MTP USB Device Driver

Update MTP USB Driver

Image A-2: Update MTP USB device driver.

Tìm vào Device Manager, chọn Portable Devices, click chuột phải vào MTP USB Device, Sau đó chọn Update Driver Software để update MTP USB device driver.

Updating MTP USB device driver options

Image A-3: The two options for upating MTP USB device driver.

Chọn “Browse my computer for driver software” tìm đến và cài đặt phần mềm MTP USB device driver software.

Pick MTP USB Driver

Image A-3: The two options for upating MTP USB device driver.

Chọn “Let me pick from a List of device drivers on your computer”. Thông báo list hiện lên để bạn chọn như hình.

Select MTP Device Driver

Image A-4: Select a MTP USB device driver.

Chọn driver bạn muốn cài và click “Next”. Kết nối lại điện thoại với máy tính là ok.

Note

If the ways method 1 and method 2 both can not solve the MTP USB device driver Problems. You may look for the MTP USB driver on the device manufacturer’s website.