Vấn đề này thường gây khó khăn cho một số anh em mới bắt đầu việc add values. Nhưng khó khăn đó có thể tháo gỡ qua hai phương pháp chủ yếu mà tôi được biết.
Nguyên nhân chính là lệnh check USIM language cụ thể trong fileSettings.apk/smali/com/android/settings/usim/usimReceiver.smali (lưu ý trong apk không bị odex mới thấy được thư mục smali) nên 2 chiều hướng là không cho nó chạy hoặc là sửa mã nó.
I.Phương pháp 1:
Sử dụng phần mềm Autorun Managerở đây
Cách thực hiện:
1. Cài phần mềm yêu cầu máy đã root và allow hoặc grant super user đầy đủ.
2. Làm theo trình tự sau là ok.
+ Chọn chế độ Advanced Mode
+ Nhấn phím Menu > setting
+ Tích vào các mục như hình.
+ Back trở ra nhấn nút refresh
+ Tìm đến Cài đặt (Settings) bỏ tích ở com.android.settings.usim.usimReceiver
+ Thoát ra reboot là ok.
Hình ảnh minh họa thực tế:
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]

II. Phương pháp thứ hai: Sửa mã trong file usimReceiver.smali
+ Sửa ko_KR thành vi_VN trước khi bắt đầu vòng lặp ( thực tế rất dễ để nhận ra vì chỉ có một chỗ như vậy thôi)
Ví dụ thực tế:A830L:


A760S:


A770K


A730S:


Còn để xem logic code một cách chuẩn chỉ thì có thể xem usimReceiver.java để chiếu sang smali: