Bài này hướng dẫn cài đặt & sử dụng ADBTool
I- Chuẩn bị.
1. Java Installer, tải về: ở đây
2. Android SDK, tải về: ở đây, bản có sẵn add-on: ở đây.
3. Driver Android (Windows XP/Vista/Seven). Hiện nay có nhiều máy Android của các hãng khác nhau, và mỗi máy có một driver riêng biệt, vì thế để điện thoại kết nối được với PC các bạn chọn đúng phần mềm cho máy của mình. Chi tiết:
- HTC Sync 3.0.5579: tải về
- Motorola Driver: tải về
- Sony Ericsson PC Suite 6.011.00: tải về
- Samsung Kies_2.0.3.11082: tải về
- LG PC Suite v3.2.9.20090728: tải về
- Pantech (SKY Vega) UniUSBDriver v3.0.6: tải về
- ZTE Driver: tải về

II- Cài đặt.

1. Trên máy tính chạy Windows:

Sau khi đã tải về những công cụ cần thiết các bạn thực hiện các bước sau.
+ Cài đặt Java
+ Cài đặt Driver cho điện thoại Android
+ Giải nén Android SDK được một thư mục "android-sdk-windows" chép vào ổ C:-/
Vào Start - Run,gõ: SYSDM.CPL; Hiện lên cửa sổ System properties, Chọn: Advanced Click\Enviroments\System variables\path, Edit và thêm vào: " ;C:-/android-sdk-windows\platform-tools;C:-/android-sdk-windows\tools "

[IMG]
(hình minh họa)

Cuối cùng ấn OK và Save lại.

2. Trên thiết bị Android:

+ Để sử dụng ADB commands, vào Setting\Applications\Development: Chọn USB debugging.

[IMG]
(hình minh họa: Samsung Galaxy S, Android 2.3.4)

+ Để sử dụng Fastboot commands,Hãy chắc chắn thiết bị của bạn đã S-OFF, hoặc không bị lock bootloader. Tắt máy, chuyển về chế độ fastboot, kết nối USB với PC.

[IMG]
(hình minh họa: SKY Vega IM-A650S)

III- Một số lệnh ADB, FASTBOOT cơ bản và tác dụng của chúng.

Trong Windows, Gõ run: cmd <enter> để bắt đầu sử dụng

1. ADB commands.

adb devices: Câu lệnh này giúp bạn kiểm tra xem máy Android nào đang được kết nối với máy tính mình. Nếu máy đã kết nối sẽ hiện ra SN của máy đó.

[IMG]

adb reboot (bootloader | recovery):
adb reboot: Khởi động lại máy
adb reboot bootloader: Khởi động máy về chế độ bootloader
adb reboot recovery: Khởi động máy về chế độ recovery

adb install [-l] [-r] [-s] <đường dẫn file .apk>: Cài đặt một file .apk trên PC vào máy Android
('-l' nghĩa là cài lại ứng dụng)
('-r' nghĩa là cài lại ứng dụng, giữ nguyên data)
('-s' nghĩa là cài ứng dụng vào thẻ nhớ SD)
[IMG]

adb uninstall [-k] <package>: Xóa một ứng dụng khỏi thiết bị
('-k' nghĩa là giữ nguyên data và cache ứng dụng)

adb bugreport: Cho ra thông tin của thiết bị, và tất cả các lỗi.

adb remount: Trong Android phone co phân mục system lưu những dữ liệu hệ thống máy. Theo đó để an toàn người ta khóa thư mục này lại để mình không sơ ý làm hư máy được. Nhưng đôi khi mình cần phải thay đổi cái gì đó trong phân mục này thì mình cần câu lệnh trên.

adb push xxx yyy: Copy file xxx từ máy tính vào một chỗ nào đó trên thiết bị với tên yyy (cần quyền root)

adb pull yyy xxx: copy file yyy từ máy Android vào lại máy tính.(cần quyền root)

adb shell rm - rm: viết tắt của remove là xóa. Câu lệnh này giúp xóa một file nào đó trên thiết bị.

adb help: Hiện khung giúp đỡ.

adb version: Hiện số hiệu phiên bản adb

2. Fastboot commands.

Chú ý: Các câu lệnh fastboot có tác dụng flash trực tiếp vào bộ nhớ của máy các file: recovery.img, boot.img, system.img, vì thế đây là lệnh rất nhạy cảm, các bạn chú ý chọn đúng file recovery,hay system. Sau khi unlock bootloader máy sẽ mất quyền bảo hành!

fastboot devices: Cho biết SN của thiết bị đang kết nối với PC ở chế độ fastboot.
ví dụ:
 

List of devices attached
HTXXXXXXXXXXdevice


fastboot reboot: Khởi động lại thiết bị.

+ Flash file Recovery.img:
"fastboot flash recovery <đường dẫn tới recovery.img>
fastboot reboot"

+ Flash file boot.img
Hãy chắc chắn bạn đã tạo một bản sao lưu file "boot.img" ra thẻ nhớ!
"fastboot flash boot <đường dẫn tới boot.img>
fastboot reboot"

+ Xóa toàn bộ data,cache - đưa máy về khi xuất xưởng:
"fastboot -w"

+ Unlock bootloader:
"fastboot oem unlock"