Nguyên liệu: Máy đã root
1. Vào link sau down file tương ứng với máy bạn cop vào bộ nhớ máy:
http://downloads.codefi.re/thecubed/lg_g3/bump/
2. Vào CH Play down app: Flashify
Tiến hành:
1. Sau khi cài Flashify xong, mở lên superSU hỏi thì cứ ấn yes.
2. Chọn Tab để backup/restore để backup lại Recovery hiện tại lại đề phòng sau cần dùng tới
3. Quay trở về thẻ Flash
4. Chọn Recovery image và tìm đến file Twrp.....img để flash Recovery tiến hành reboot vậy là xong.