Fix lỗi sập nguồn bằng cách thêm 3 nguồn này vào CYDIA

http://apt.saurik.com/beta/cydia-arm64/

https://rpetri.ch/repo/

http://83.218.67.215/~ijapija00/cydia

Và cài phần mềm: Substrate fix (ios10)