Hướng Dẫn Flash Firmware.zip ( Nâng và hạ Hboot )

CÁCH 1

(Re-lock your bootloader (this will most probably wipe content of your device)
1 : Các bạn tải FW phù hợp với thông số máy mình và đổi tên file mới tải về thành
firmware.zip sau đó chép vào thư mục Android_Pinbacninh.

2 : Mở CMD từ thư mục Android_Pinbacninh đồng thời đưa HTC One về chế độ Fastboot USB ( Vol Down + Power => Fastboot USB ) và cắm cáp kết nối HTC One với PC. Hoặc kết nối máy tính dùng lệnh:

adb reboot bootloader

3 : Relock Bootloader : fastboot oem lock ( Relocked )

4 : Đưa máy về chế độ flash ruu : fastboot oem rebootRUU ( HTC One sẽ hiển thị chữ HTC màu trắng ).

5 : Flash FW lần 1 : fastboot flash zip firmware.zip.

6 : Flash FW lần 2 :fastboot flash zip firmware.zip . => Hoàn thành.

 

CÁCH 2

1-Các bạn vào link rom của mình tải bản backup twrp 2.24.707.3 về restore lại xong cho nó update phần mềm nhỏ (để tránh xảy ra lỗi)
2-Tải cái Stock-recovery_4.2.2.zip (để chung trong link backup twrp 2.24.707.3) và OTA_M7_U_JB43_SENSE55_MR_hTC_Asia_WWE_3.63.707.4-2.24.707.3_release.zip chép vào máy (ota zip mình đang upload)
3-Đưa máy về recovery flah cái Stock-recovery_4.2.2.zip
4-Khởi động lại recovery chờ cho nó hiển thị cái hình dt với hình tam giác dấu chấm (!)
5-Ấn giữ volume upấn nguồn một cái thả ra nó sẽ hiển thị menu
6-Dùng nút volume di chuyển xuống dòng apply from phone storage ấn nguồn
7-Dùng nút volume di chuyển xuống 0/ ấn nguồn và dùng nút volume duyệt tới file ota ấn nguồn lúc này nó sẽ up cho đến khi hiển thị menu lần nữa bạn tiếp tục ấn nguồn và nó sẽ up đến khi thành công
Sau khi hoàn thành các bạn đưa máy về Fastboot USB và tiến hành Unlock Bootloader - Flash recovery - Flash Rom Cook như hướng dẫn trên.

HOẶC:
1. Download file OTA .zip về máy tính, nhớ chọn đúng thị trường
2. Đổi tên file trên thành 'update.zip' (lưu ý file có tên là 'update' và phần mở rộng là '.zip')
3.Copy file 'update.zip' trên vào thư mục gốc của bộ nhớ máy
4. Đưa máy về HBOOT
5. Chọn recovery
6. Chọn Update from Zip
7. Chọn 'install update.zip from SD card'
8. Bấm phím power để update