1. Cài Driver USB mới nhất cho máy tính
2. Cài Driver ADB 
3. Down file này về giải nén 

1.) Download LG Root( LGroot.zip )
2.) Download LG Drivers

4. Trên Cong bật Usb debugging cắm vào PC
5. Tại thư mục Root chạy CMD gõ "

adb.exe devices

6.. đợi mấy giây cho cmd nhận thiết bị gõ tiếp 

adb.exe push busybox /data/local/tmp/ && adb.exe push lg_root.sh /data/local/tmp && adb.exe push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp


6. Trên Cong tắt nguồn bấm Volume + đồng thời cắm cáp để vào Dowloadmod
7. Trong thư mục LGroot chạy file " port.bat "
8. Cửa sổ hiện lên ace chú ý dòng chữ \ Devices....AG1.... ComXX
9. Quay lại cửa sổ CMD gõ " Send_Command.exe \\.\COMXX " 

Ví dụ: 

Send_Command.exe \\.\COM4


10. chờ đến khi màn hình CMD hiện chữ " ENTER LEAVE " thì gõ tiếp

sh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busybox


Chờ đến lúc nó báo Done ! thì bấm nguồn cho máy khởi động lại