Tool Root và CWM Recovery All in one

Link down: https://drive.google.com/file/d/0B06fkIYmO9HJWGpNZ1g0TDFaSkE/edit?usp=sharing


Hướng dẫn
Lưu ý: Cài đặt Driver SKY và Driver Fastboot trước khi thực hiện Root hoặc CWM. Nếu máy tính đã cài rồi thì không cần cài lại nữa. Nếu bác nào chưa có, thì tải ở link bên dưới đây nhé.
- Driver SKY: https://drive.google.com/file/d/0B06fkIYmO9HJS2U3YWJaOGZVNnc/edit?usp=sharing
- Driver Fastboot: https://drive.google.com/file/d/0B06fkIYmO9HJbXM5LTNCMWZKa2M/edit?usp=sharing
Bước 1: Sau khi tải tool về, giải nén ra máy tính. Vào điện thoại bật chế độ USB Debuging lên(Setting->System->Developer options->USB Debuging). Cắm cáp kết nối USB với máy tính, chờ vài phút máy tính nhận đầy đủ driver.
Bước 2: Mở thư mục Root&Recovery_ICS4.0.4_A820L, click chuột vào CAI DAT.exe.
Chọn phím chức năng:
- Nhấn phím 1 để cài Root.
- Nhấn phím 2 để cài CWM Recovery.
- Nhấn phím 3 để thoát khỏi Tool.

Bước 3: Sau khi chạy chọn chế độ hoàn thành, điện thoại sẽ tự khởi động lại.