Flash lại FW Xperia Z2: về 1 trong 3 bản sau: (17.1.1.A.0.402), so it will only work with older firmware with build numbers 17.1.A.2.55 and 17.1.A.2.69.

17.1.1.A.0.402
France - unbranded - 1281-5806 - LINK1, LINK2
France - SFR - 1281-2653 - LINK1
Germany - unbranded - 1281-4640 - LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5, LINK6, LINK7 (it says Italy, but it's the same EURO-LTE version)
Germany - O2 - 1281-4650 - LINK1
Hong Kong - unbranded - 1281-5473 - LINK1
Hungary - T-Mobile - 1282-1405 - LINK1
Kuwait/Middle East - unbranded - 1281-2115 - LINK1
New Zealand - Vodafone - 1282-0534 - LINK1
Nordic (combined) - unbranded - 1282-0508 - LINK1, LINK2
Russia - unbranded - 1281-1985 - LINK1, LINK2
Saudi Arabia/Middle East - unbranded - 1281-2117 - LINK1
Taiwan - unbranded - 1281-5456 - LINK1
UK - unbranded - 1282-0226 - LINK1

17.1.A.2.69
Germany - T-Mobile - 1281-4652 - LINK1
Spain - Orange - 1285-2581 - LINK1
Taiwan - unbranded - 1281-5456 - LINK1

17.1.A.2.55
Australia - unbranded - 1281-9715 - LINK1
Australia - Optus - 1280-9502 - LINK1
Australia - Vodafone - 1282-1393 - LINK1
Australia - Telstra - 1281-1460 - LINK1
Canada/USA - unbranded - 1281-9709 - LINK1
Canada - Bell - 1281-3795 - LINK1
Germany - unbranded - 1281-4640 - LINK1
Germany - O2 - 1281-4650 - LINK1
Hungary - T-Mobile - 1282-1405 - LINK1, LINK2
Netherlands - T-Mobile - 1281-4658 - LINK1
Philippines - Smart Communications - 1281-1790 - LINK1
Russia - unbranded - 1281-1985 - LINK1
UK - unbranded - 1282-0226 - LINK1, LINK2

Root Sony Xperia Z2

  1. Tải về phiên bản mới nhất của Community RootKitZ2-Community_RootKit.zip
  2. Kết nối cáp USB vào điện thoại của bạn tới máy tính.
  3. Giải nén file zip mà bạn tải về và mở thư mục nhận được sau khi giải nén.
  4. Click đúp chuột vào file RUNME.bat để chạy nó.
  5. Bạn sẽ thấy một cửa sổ cmd mở lên trên máy tính của bạn.
  6. Đọc và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
  7. Khi script kết thúc, khởi động lại điện thoại của bạn.
    Xperia-Z2-Root-Guide_4-640x323

Hoàn tất! Community RootKit đã Root thành công Xperia Z2 của bạn, cài đặt BusyBox và tập tin SU trên nó. Bây giờ thiết bị của bạn đã được Root.

Recovery Sony Xperia Z2

http://nut.xperia-files.com/

- chọn Xdualrecovery, xong chọn Z2-lockeddualrecovery2.8.3-RELEASE.installer

- Cài đặt như bình thường.