1. Trên máy tính Windows.

- SKY Driver, link tải về: http://www.mediafire.com/?d6ud777h7t3xob5

- Official ROM V2.13 (2.2.1), link tải về: part1|part2. Ghép 2 part lại được file "update.zip" - 230MB

- SuperOneClickv1.5.5, link tải về: http://www.mediafire.com/?oh1ddek2imo1w76

- Original Recovery, link tải về: http://www.mediafire.com/?my6ycgqnvujvfaz

- ClockworkMod Recovery (bản thử nghiệm) : Tải về ở file đính kèm
 

2. Trên máy điện thoại SKY.

- Vào Recovery Mode: Tắt nguồn, giữ 3 phím Home+Search+Power.

Sử dụng Recovery: Phím Menu = Menu | Phím Volume+/- = lên/xuống | Phím Home = Chọn.

[IMG]
(hình minh họa)

- Để vào Fastboot Mode: Tắt nguồn, giữ 3 phím Search+Volume Down+Power. Kết nối USB với máy tính.

[IMG]
(hình minh họa)

II- KỸ THUẬT SKY VEGA IM-A650S

1. Cài đặt/khôi phục Recovery

Chuyển điện thoại về chế độ fastboot, kết nối với máy tính qua cáp USB.
Trên máy tính gõ lệnh sau
 

fastboot flash recovery <đường dẫn tới file recovery.img> <enter>

Cài đặt hoàn tất sẽ xuất hiện dòng lệnh "success!"
File "recovery.img" ở mục I là Recovery gốc theo máy.
Mình post lên đây để bạn nào bị lỗi hoặc mất recovery tham khảo!

Cài CWM Recovery

fastboot flash recovery <đường dẫn tới file cwm_recovery.img>

2. Root máy

Điện thoại để chế độ "USB debugging" và kết nối với máy tính qua USB
Giải nén "SuperOneClickv1.5.5", Chạy SuperOneClick: Ấn ROOT ===> OK..OK..Rooting success!
Máy đã được Root!