Take S300 Tool 1.0 by CadBuRy choimobile.vn Team :
 
Demo Tool :
[IMG]
 
Chức năng take S300 tool 1.0 :
 
+ Cài CWM Recovery 5.0.2.7 ( dành cho các vọc sĩ )
+ up rom offline qua file bin
+ xoá recovery
+ Reset điện thoại về gốc cứu khẩn cấp khi dính mã bảo vệ hoặc treo logo lỗi máy ( dùng cho tất cả dòng máy KT Tech Take )
 

1 . Root Take HD S300 ICS


Link Dowload Tool Root : https://docs.google.com/file/d/0B0Wc5znVU2cKajVkREl1ZlVZb3M/edit?usp=sharing

( máy đã nhận đầy đủ Driver , driver từ bộ cài Take upgrade nhé )

Để máy chế độ " USB Debugging " , click ROOT S300.CadBuRy.bat trong tool để tool tự động root cho máy bạn :D

2 . Cài CWM Recovery Take HD S300

Link Dowload Take S300 Tool để cài CWM : https://docs.google.com/file/d/0B0Wc5znVU2cKdHlaMzRWSzhqdEE/edit?usp=sharing


Chọn dòng 1 sau khi ok thành công chọn dòng 3 để vào recovery