http://autoroot.chainfire.eu/

Vào trang trên tải file.tar đúng với phiên bản của máy rồi up qua odin