I. Lấy KEY để Unlock Bootloader.

Các bạn vào trang: http://unlockbootloader.sonymobile.com/
 

II. Vào Flashtool mở nút BLU.

B1: Tắt máy, cắm cáp bấm volume - (vào chế độ fash mod) . Hiện ra 1 bảng yêu cầu tắt máy làm bước 2.

B2. Tắt máy, cắm cáp bấm volume + (vào chế độ fastboot): nhập key unlock ở mục I là ok