- Giá và phụ kiện LG Optimus G pro anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

 

- Anh em vào đây tải trực tiếp nhé, link cực nhanh:

- Optimus G pro đây:

- F240L:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3858

- F240S:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3859

- F240K:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3857

 

- Optimus VU2:

- F200L:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3855

- F200S:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3856

- F200K:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3854

 

- Optimus VU1:

- F100L:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3816

- F100S:

http://lg-phone-firmware.com/tool.php?idclick=3817