- Giá và phụ kiện Samsung anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

 

- E160L v4.0.4

http://hotfile.com/dl/178956921/b8c7698/HOME_E160L.UH24.1821_CL966093_REV02_user_low_ship.tar.md5.html

- E160K v4.0.4

https://hotfile.com/dl/178955391/3686204/HOME_E160K.UI24.2036_CL966809_REV02_user_low_ship.tar.md5.html

- E160S v4.0.4

http://hotfile.com/dl/178957314/392b72a/HOME_E160S.UH24.1912_CL966809_REV02_user_low_ship.tar.html

 

- E120L v4.0.4

http://hotfile.com/dl/178285489/430cbab/Samsung-Updates.com-SHV-E120L_LGT_1_20120801141852_hq9m48rcpn.zip.html

- E120K v4.0.4

http://hotfile.com/dl/178966303/32c8182/HOME_E120K.UF29.1112_CL805677_REV02_user_low_ship.tar.md5.html

- E120S: v4.0.4

http://hotfile.com/dl/179420409/b792af8/Samsung-Updates.com-SHV-E120S_SKT_1_20121030173508_vkjkji7vd4.zip.html

 

- M250: v4.0.4

http://hotfile.com/dl/183299846/44e75f8/M250K_HOME_M250K.UH17.2016_CL1042229_REV02_user_low_ship.tar.html

 

- M110S V2.3.6

http://hotfile.com/dl/178287463/93db03a/Samsung-Updates.com-SHW-M110S_SKT_1_20120613115612_7z4qg5kwp9.zip.html