Kernel cho Note 3 (Docomo/SKT/AU) và Galaxy J

Warning: Mình sẽ không chịu trách nhiệm về hư hỏng của thiết bị của các bạn. Tất nhiên là 100 người dùng 1 mình bạn bị thì chỉ có trách bạn xui thôi nhé.
Một số tính năng được bỏ đi vì không tương thích tùy theo từng máy.

Khi khởi động lên sẽ hiện 2 dòng chữ:

 

Thì cái này là bình thường. Không phải là vấn đề gì cả. Chỉ là bạn flash custom kernel là đã phá đi lớp bảo mật giữa bootloader và kernel nên nó thông báo như thế.

COMPULSION KERNEL FEATURES:
 


LeanKernel Features:
 

I - Galaxy Note 3 Docomo
Bản stable:
leanKernel 3.11.3: https://mega.co.nz/#!0Iw2SLbZ!TGqTv7eOy0V7maYnt1kV1X-RSi2Pk_pJ6JM4ejmQ-jA
Cảnh báo: Anh em nào dùng 3.12.3 hoặc 3.12.3.1 về lại 3.11.3 nếu cảm thấy không ổn nhé.
leanKernel 3.13: https://mega.co.nz/#!VAgTCK5Y!eDXSBQGHZC2Nvee5r6fn-daytrm67YPLrVoJ3apcmbs
leanKernel 3.14: https://mega.co.nz/#!hEAyESaB!YYPAFsl1R4GnamX3lil12odtnGcANuHhyozUXgjIFVU

CM12 - Temasek bản 1.6 dùng kernel này
https://mega.co.nz/#!xF4CFQBa!FGdZ9jW50-idBi6nvVSELjKNCUb1aYBHM-eYm4JS3uI

Stock 4.4.4 (@lâm1990 tested):
https://mega.co.nz/#!tIghUJjb!apoV15SJQf7yJeAEwixyeeiaTy9Wj8nfHuJDSfK2J0k

Kernel 5.0 (@darkera13 ):
https://mega.co.nz/#!mMhxCCYB!wNcznYgavxE_37T6zJEVaSXLUlK0Soh-iIVZEIuzxTM
Build by @hiepgia :D
https://mega.co.nz/#!lQYQ2KzT!NVHhf-_5s7NDNB2vdRukQjk8me89SaYXqLT-q_3lGhU

II - Galaxy Note 3 Au (KDI)
LeanKernel 3.13: https://mega.co.nz/#!kdRnXLDZ!txnVheVAKaYEFQyycL4byiq0HdHpqyr6LB_0bcLQPsg
Stock 4.4.4 (có vẻ ok) :
https://mega.co.nz/#!wVZhGZbS!rVTpSe67zkz6AVpLjGFLsAMEaW3yKD1JVCw3qbf6Ocg

Kernel 5.0 (@darkera13 ):
https://mega.co.nz/#!mMhxCCYB!wNcznYgavxE_37T6zJEVaSXLUlK0Soh-iIVZEIuzxTM
Build by @hiepgia :D
https://mega.co.nz/#!lQYQ2KzT!NVHhf-_5s7NDNB2vdRukQjk8me89SaYXqLT-q_3lGhU

III - Galaxy Note 3 SKT
Bản stable:
leanKernel 3.11.3:
https://mega.co.nz/#!gRhknKKL!XYvV89Ouw8LFJDHBos6wG_ksuD62yakW_qUJkDJFBJs
Cảnh báo: Anh em nào dùng 3.12.3 hoặc 3.12.3.1 về lại 3.11.3 nếu cảm thấy không ổn nhé.
leanKernel 3.13:
https://mega.co.nz/#!1cwQzQjA!gUvtV-XrdMLNpDT7DJZcRLzLHxlofm_Y0RH7zvjpbXo
leanKernel 3.14:
https://mega.co.nz/#!NVol0SwJ!l2mm8utRUT9AQM42Fs8HcC7Z2fpTUXgEpo_UJZN1Xeo

Stock 4.4.4 (tested @nambavuong ):
https://mega.co.nz/#!lQ4WDR6Z!QdPps-DIbCbMBPLdb38X2__mlfdBgpCsOVKUcUaL3YI

Kernel 5.0 (tested by @nambavuong , Bug: độ sáng tự động)
https://mega.co.nz/#!gFRlFYYC!F7MR1BZTr8Iu1GSU_htApOI2VgGY5LAuiyDtNvGBcww

IV - Galaxy J

Bản stable: (cho Android 4.4.2)
leanKernel 3.11.3:
https://mega.co.nz/#!1QZygLoS!6gwY1Zq-7DWwsTvK976JlF-QGFItf_YZJkhXp_5-ROM
leankernel 3.12.3-stable:
https://mega.co.nz/#!oZgkCARJ!-s5jRbyzxb4gA6zfsTegAlQ5j6a4MMzAEG5ggz5kGrQ
Cảnh báo: Anh em nào dùng 3.12.3 hoặc 3.12.3.1 về lại 3.11.3 nếu cảm thấy không ổn nhé.
leanKernel 3.13:
https://mega.co.nz/#!1AIkxIRQ!8C-zokjwIcny3scCk5VuOAORFsIQpf7BD5Pb7i-FuF8
leanKernel 3.14:
https://mega.co.nz/#!JcJBmIRK!kqJ8_ahMtU8S1faRb2CmkeR_zA8g6s4zHWOQ861nu-w
Compulsion rev 16:
https://mega.co.nz/#!FdQHiTCS!CZ2OtLtxdT6q2-XwJT8LGTs8YqxJ2e54XLmOKQW-z04

kernel CM12: (bản 0.33 chưa fix quay video)
https://mega.co.nz/#!QQZAATrB!elNU6xb6JMe_TBy0lOTEWZo9Yv00kH_zDjo3KROhHJA
Bản 0.34 fix quay video, dùng chung với cm12-temasek build 1.6
https://mega.co.nz/#!dUZkmQiT!xZ2YpT0B9Zk_Nwf5RXIR-I1Dpn5si6-1jjcM-vvJT_I

Stock 4.4.4 (tested @Minh ):
https://mega.co.nz/#!EZRxjSCb!rBpFjeOGU_ANXKZtiaXB5o846lepG1LtI1AYzCq0auY

Kernel 5.0 (Bug: độ sáng tự động)
https://mega.co.nz/#!tdo3XTCT!gXPC5DeeyRwlwsT1_NnbQe-9Q7ntymrqI-Xd3klU0jc
Include file key