Chỉnh sửa CSC
1. Menu Tắt âm khi chụp
*Mở file feature.xml trong system/csc bằng Root explorer tìm và thêm nếu chưa có dòng
 

Code:
<CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>true</CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>

2. Tăng kích thước MMS
*Mở file feature.xml trong system/csc bằng Root explorer tìm và thêm nếu chưa có dòng

Code:
<CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>
<CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>
<CscFeature_Message_MaxMessageSize>512000</CscFeature_Message_MaxMessageSize> <!-- Orig 307200 -->
<CscFeature_Message_MaxImageWidth>1280</CscFeature_Message_MaxImageWidth>     <!-- Orig 640 -->
<CscFeature_Message_MaxImageHeight>720</CscFeature_Message_MaxImageHeight>    <!-- Orig 480 -->
<CscFeature_Message_EnableSmsKsc5601Encoding>false</CscFeature_Message_EnableSmsKsc5601Encoding>   <!-- Tat ma hoa chuan Korea -->

 

I. Stock Fix SMS------>MMS-Fix tin nhắn ko hiển thị tên trong danh bạ or có chữ TAÙ, HÀN( Máy đã root) --->Đã test


---Phần mềm: 1.Notepad ++ (cài trên máy tính)
2.App quản lí file root: File Explorer, ES file explorer, root explorer
---Chú ý:

1.Trước khi tiến hành thì copy 2 file “ SecMms.apk” và “SecMms.odex” ( ở 4.1.2 là SecMmsKor)ở đường dẫn : System/app ; 2 file “feature.xml” và “customer.xml” từ đường dẫn : "system\csc"
Ra chỗ nào đó đề phòng nếu bị lỗi thì copy ngược 2 file trở lại đường dẫn rồi reset là lại như cũ


2.Nếu chỉ thay thế mỗi file SecMMS.apk mà ko sửa 2 file .xml thì cũng fix được nhưng định dạng tin nhắn sẽ là x/160-tin nhắn thứ 1, x/306—khi chuyển sang tin nhắn thứ 2 (x/70, x/134 có dấu) còn sửa 2 file .xml thì tin nhắn là x/1-tin nhắn thứ 1 ,x/2-khi chuyển sang tin nhắn thứ 2/ (x/1, x/2 có dấu)

3. Muốn sửa file hệ thống nào đó thì phải cấp quyền ghi cho folder chứa nó(Mặc định chỉ đọc)
ảnh set.


4-- STOCK thì mơi' có file".odex" còn COOK thì ko có nên bỏ qua

5--Để nguoi nhận nhận được tin nhắn có dấu đầy đủ thì vào Tin nhắn->Chế độ nhập->Tự động

6---Sau khi copy file vào System/app có thể máy sẽ khựng đơ 1 lúc( khoảng 20-40S ) nhưng ko sao vì nó đang khởi động lại để chấp nhận file vừa copy vào.....Còn nếu ko khựng lại thì mình phải tự RESET nhé

-Cách làm:

--------------------->Với bản S + K <--------------------------


bước1. Tải file này : 4.3--------> http://www.fshare.vn/file/TSQ52ZKVZT or

http://www.mediafire.com/download/g9ri0ksbkg1o7ao/SecMms.apk
4.1.2------>http://www.fshare.vn/file/TGGQVH0AZT

Vào đường dẫn :system\app xóa file”SecSMS.odex với 4.3 ( SecMmsKor.odex với 4.1.2) trước rồi copy file vừa tải vào đây

(Đảm bảo đã cho phép quyền sửa file trong foder này--mặc định chỉ đọc, với FX là biểu tượng cái khóa đã mở góc trên bên phải )
bước2. Copy 2 file “feature.xml” và “customer.xml” từ đường dẫn : system\csc ra PC

bước3. Dùng Notepad ++ sửa 2 file .xml (chuột phải chọn Edit with Notepad ++)

-------- với file feature.xml” tìm đến mục “<!-- Message --> “ và thay thế các text trong mục này rồi = các dòng text ở dưới .Sau đó save lại.


<CscFeature_Message_RecipientLimit>999</CscFeature_Message_RecipientLimit>

<CscFeature_Message_SmsToMmsTextThreshold>999</CscFeature_Message_SmsToMmsTextThreshold>

<CscFeature_Message_MaxSlideCount>999</CscFeature_Message_MaxSlideCount>

<CscFeature_Message_ReplaceCRToNewLine>true</CscFeature_Message_ReplaceCRToNewLine>

<CscFeature_Message_DisableConvertingEffectBetweenSMSMMS>true</CscFeature_Message_DisableConvertingEffectBetweenSMSMMS>

<CscFeature_Message_DisableSmsToMmsConversionByTextInput>true</CscFeature_Message_DisableSmsToMmsConversionByTextInput>

<CscFeature_Message_DisableBackgroundStyleWithImage>true</CscFeature_Message_DisableBackgroundStyleWithImage>

<CscFeature_Message_EnableRegisterToCalender>true</CscFeature_Message_EnableRegisterToCalender>

<CscFeature_Message_EnableNetworkWarningDialog>true</CscFeature_Message_EnableNetworkWarningDialog>

<CscFeature_IsWanamLite>true</CscFeature_IsWanamLite>

<CscFeature_Message_EnableFolderView>true</CscFeature_Message_EnableFolderView>

<CscFeature_Message_EnableMenuRemindAlert>true</CscFeature_Message_EnableMenuRemindAlert>

<CscFeature_Message_ReplaceLabel4RetreivedMsg>true</CscFeature_Message_ReplaceLabel4RetreivedMsg>

<CscFeature_Message_EnableVCard>true</CscFeature_Message_EnableVCard>

<CscFeature_Message_EnableSlideshowAutoPlay>true</CscFeature_Message_EnableSlideshowAutoPlay>

<CscFeature_Message_EnableMessagePriorityDuringComposing>true</CscFeature_Message_EnableMessagePriorityDuringComposing>

<CscFeature_Message_EnableFontSize>true</CscFeature_Message_EnableFontSize>

<CscFeature_Message_EnableTextFieldColor>true</CscFeature_Message_EnableTextFieldColor>

<CscFeature_Message_EnableFontSizeByVolumeKey>true</CscFeature_Message_EnableFontSizeByVolumeKey>

<CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>

<CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>

<CscFeature_Message_DisableContactThumbnailInMsgList>false</CscFeature_Message_DisableContactThumbnailInMsgList>

sửa file feature.
sửa file feature_2.

-----Với file “customer.xml” tìm đến dòng “<SMS> “ rồi thay thế các text trong mục này bằng
các dòng text dưới.Sau đó save lại ( chú ý các text mới thụt vào 2 dấu cách so với <SMS>)


<ReplyPath>off</ReplyPath>

<DeliveryReport>off</DeliveryReport>

<CharSupport>automatic</CharSupport>

sửa file custome.


B4. Copy 2 file .xml vừa sửa vaò đướng dẫn: system\csc (thay thế 2file cùng tên trong đó-- Đảm bảo đã cho phép quyền sửa file trong foder này )
B5. Reset là xong

Nếu không muốn tự sửa (bước2-->bước4) thì có thể tải file 2 file .xml tại đây:

http://www.fshare.vn/file/TGXVQ5N0DT OR
http://www.mediafire.com/download/2lkh00ape65bmt5/2 file XML.rar

Khuyến khích tự sửa vì mỗi rom đều có điểm khác nhau ít nhiều

--------------------->Với bản L <--------------------------

1.Cách làm
.Copy file apk vào [system/app]
file xml vào [ system/csc] (nếu có)


2..Khởi động lại điện thoại

3.Link file fix (down về giải nén ra để lấy file nhé)

4.3- ko cần 2 file .xml - chỉ cần SecMms.apk( nếu trên stock có 2 file này thì xóa đi nhé)->
http://www.fshare.vn/file/T2KVVGH9GT or http://www.mediafire.com/download/ut3e1sxt76crs3s/Fix_SMS_4.3_E210L.rar

Một số máy fix cách trên bị dừng SMS thì tải file dưới về rùi chép file .apk vào system/app , 2 file .xml vào system/csc ( nhớ set quyền cho nó)
http://www.fshare.vn/file/T7334BMRHT/

Nếu ko dc nua thì inbox or facebook mình giúp nhé

4.1.2- cần có cả 2 file .xml---->
http://www.fshare.vn/file/TJP64PHXHT or http://www.mediafire.com/download/667gj7trs413i5d/Fix_SMS_4.1.2.rar
------------------------------------------********----------------------------------------------

II. Stock XÓA KÍ TỰ HÀN TRÊN BÀN PHÍM GỌI ĐIỆN - FIX nhât kí dt ko hiên thị tên trong danh bạ or có chữ TÀU, HÀN

Trước khi làm nên copy 2 file “SecContacts.apk” và “SecContacts.odex” trong: system\app ra chỗ khác đề phòng lỗi liếc thì copy lại rồi reset


--------------------->Với bản S + K <--------------------------

bước 1.Tải file này: 4.3---> http://www.fshare.vn/file/TD5YZ0VXWT or
http://www.mediafire.com/download/07qq8qeob7w2dsr/SecContacts.apk
4.1.2-----> http://www.fshare.vn/file/TP5Y3P7PKT or
http://www.mediafire.com/download/rt75l2t0izwo9wg/SecContacts.apk
bước 2.Vào dường dẫn: system\app xóa file “ SecContacts.odex” rồi copy thay thế file tải về vào đây

(Đảm bảo đã cho phép quyền sửa file trong foder này--mặc định chỉ đọc, với FX là biểu tượng cái khóa đã mở góc trên bên phải )
Sau đó Reset là xong

--------------------->Với bản L <--------------------------
1...Cách làm tương tự S, K
2...link file
SecContacts.apk ------> (down về giải nén ra để lấy file nhé)

4.3---->http://www.fshare.vn/file/TZWGRXPTCT or
http://www.mediafire.com/download/xcqftdd1965u7md/Fix_bàn_phím_4.3_E210L.rar

4.1.2---> http://www.fshare.vn/file/TXJRAJWYGT or
http://www.mediafire.com/download/y5ygxlqyq2o7vec/Fix_bàn_phím_4.1.2.rar

------------------------------------------********----------------------------------------------

III. LỖI MẤT TIẾNG KHI ĐANG GỌI—lỗi lan giải
Từ 4.3 về 4.1.2 stock hay cook đều dễ bị lỗi này....nói chung 4.1 dễ bị lỗi này hơn 4.3 nha, ở 1 số máy thì lại ngược lại nhưng số lượng ko phải là nhiều.

--->Khắc phục tạm thời là làm 2 bước

b1. Tắt giảm nhiễu trong cài đặt cuộc gọi: Điện thọa-->Nhấn nút menu-->Cài đặt cuộc gọi-->bỏ tích giảm nhiễu tiếng ồn
b2. Đặt chế độ 3G chỉ on or 2G chỉ on ko nên để auto nha

+cách 1 ( với rom stock or cook của riêng s3 hàn): nhấn" 319712358 " trên bàn phím gọi điện và nhập pass như sau:
S là : 996412
K là :774632
L là : 0821
Sau đó chọn Network mode--> chọn các chế độ : WCDMA all( 3G chỉ on) GSM all ( 2G chỉ on)
Cách 2: Nhấn *#9090# -->chọn dòng cuối --> chọn các chế độ-->chọn enable để xác nhận
Cách 3 ( với stock 4.3): vào Cài đặt-->kết nối-->Nhiều mạng hơn--> các mạng di dộng--> RAT network mode--> chọn các chế độ
Cách 4( với cook 4.3 i9300) : vào Cài đặt-->kết nối-->Nhiều mạng hơn--> các mạng di dộng--> network mode--> chọn các chế độ

----> Nếu vẫn bị thì bạn nên làm thêm bước này:

Với 4.3 thì flash modem mới nhất
Với 4.1 thì flash modem LK7 với K, LH7 với S, L thì mới nhất của 4.1


---Cách trích xuất modem từ rom stock(.tar; md5), cook(.zip; tar):

mở rom stock(cook) = winrar (7zip) nhấn zữ file modem.bin và kéo thả sang foder

trích xuất modem.----Flash modem.bin bằng odin như flash rom stock nhưng lúc chọn file thì nhấn vào PHONE( CP với odin 3.09) để chọn file chứ ko phải mục PDA (AL-với odin 3.09)

------------------------------------------********----------------------------------------------