Sau khi copy một app ra máy tính thì làm thế nào để thêm tiếng Việt?
Có nhều cách để thêm tiếng Việt, mình sẽ giới thiệu cách mình hay dùng, như sau:


B1. Dùng phần mềm xUltimate 2.4.2 để lôi hết app và file framework ra máy tính (thay vì copy = tay). Nên dùng xUltimate vì sau này còn phải dùng công cụ này để Deodex (Vấn đề Deodex sẽ nói sau)
Link down: http://www.xeudoxus.com/android/xUltimate-v2.4.zip
- Cắm ĐT vào máy tính với chế độ USB debugging.
- Chạy file main.exe, chọn 1 để lấy các app ra, sau đó chọn 2 để lấy các file framework
- Các app sẽ được lưu vào thư mục origi_app, frame được lưu vào thư mục origi_frame

B2. Dùng công cụ apktool để bung các file .apk thành thư mục mà mình có thể add tiếng Việt vào. Bao giờ cũng nên add tiếng Việt cho file framework-res.apk đã nhé, sau khi add tiếng Việt cho framework-res.apk bạn sẽ thấy lựa chọn tiếng Việt trong phần Setting>Language
- Link download: http://code.google.com/p/android-apktool/downloads/detail?name=apktool1.5.0.tar.bz2
- Copy file framework-res.apk trong thư mục origi_frame (bước 1) vào thư mục apktool nhé
- Vào Run.exe (Copy từ ổ C: vào folder này)
- đáng lệnh bung file sau:
 

Mã:
apktool d framework-res.apk (để bung)
apktool b framework-res.apk (Để đóng gói)

- Sau khi bung không có lỗi gì thì ta được 1 folder có tên là framework-resB3. Dùng công cụ ApkManager để đóng gói. (Các bạn có thể đóng gói bằng Apktool ở B2)
- Link down: http://www.mediafire.com/?m6ey1lv8ayxccbb
- Copy file framework-res.apk vào thư mục ApkManager/place-apk-here-for-modding
- Copy folder framework-res vào thư mục ApkManager/projects và thêm đuôi .apk vào thư mục này
- Thêm tiếng Việt như sau: mở thư mục: ApkManager/projects/framework-res.apk/res . Tạo 1 folder có tên là values-vi-rVN (copy file STring để dịch)
Đóng gói lại bằng cách sau: Chạy file Script.bat trong ApkManager chọn 11 để đóng gói. Chọn y 2 lần khi được hỏi. sau khi chọn y 2 lần thì nó sẽ chạy tiếp khi nào nó dừng lại và hiện "press any key to continue" thì xóa file resources.arsc trong thư mục ApkManager/keep. Sau đó mới nhấn enter để tiếp tục. Vậy là đóng gói xongB4. Lấy file unsignframework-res.apk trong thư mục ApkManager/place-apk-here-for-modding cho vào bộ nhớ máy. Dùng Root Explorer để copy file này vào system (nhớ là copy vào system đã nhé).
- Dùng RE đổi tên file thành framework-res.apk, sau đó set permision như sau: cột đầu tích hết, cột 2 tích cái trên cùng, cột 3 không tích gì.
- Move file mới tạo vào thư mục System/framework, chọn ghi đè. Vậy là xong.

Chú ý: sẽ treo logo nếu quá trình bung hoặc đóng gói bị lỗi