Link thông tin : bên đây
Link tải : E330K kitkat Fix sms
Pass : 05121986
Ảnh demo: