Rom cook 6.0 sense 7 cho htc m8 (bản sprint, verzion, quốc tế)

SkyDragon M8 v 1.6.5 Brightstar-WWE Sense 7 *GSM*CDMA
27th-Dec-2015
ROMS

------------------------------------------------
SkyDragon-M8_&_DesireEYE-1.6.5 [Latest And Greatest]
27/12/2015

SkyDragon-M8_&_DesireEYE-1.6.5 AFH LINK

SkyDragon-M8_&_DesireEYE-1.6.5 GDRIVE LINK

SkyDragon-M8_&_DesireEYE-1.6.5 MEGA LINK

Hướng dẫn:

- Cài recovery TWRP, mở bootloader

- Up từ nền bất kỳ 4.4 hoặc 5.0 đều ok