Bản ROM chỉ sử dụng cho SM-C115L
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

*Link Up qua Odin:
https://drive.google.com/file/d/0B6fYnxxbOREZeXQtQTZxOF9IQnM/view?usp=sharing
*Hướng dẫn root sau khi uprom xong: vào trang http://download.chainfire.eu/supersu tải về file root sau đó vào Recover (rom có sẵn TWRP Recovery 2.8) up zip thôi
*Fix nếu wifi không lưu password khi đăng nhập lại:
Cách 1. Tải file “build.prop” link https://drive.google.com/file/d/0BwmQ3F48xaJjVHhxdFd6MkpCOVE/view và thay thế file build.prop trong …/system, set permission 664 xong khởi động lại phone.

Cách 2. Cài RootExplorer mở build.prop và tìm dòng ro.securestorage.support=true sửa thành ro.securestorage.support=false lưu lại, khởi động lại phone.