- Giá và phụ kiện SKY A820 anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

[IMG]
 

- Link Stock JB 830L:
+ Link file back up:http://mizal.net:82/pantech/RACER2/Update.zip/IM-A830L_2.09.zip
+ Link file Binx từ Pantech:http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830L/IM-A830L_S1232209.BINX
+Link dự phòng file Binx: http://www.fshare.vn/file/T69B74SB8T (Thank bác thanhtungqng đã cung cấp link nhé!:D)
 

- Link Stock JB 830S:
+ Link file back up: http://mizal.net:82/pantech/RACER2/Update.zip/[CWM]IM-A830S_S0214140_to_S0214212a+SU.zip
+ Link file Binx từ Pantech:http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830S/IM-A830S_S0214212.BINX
+Link dự phòng file Binx:http://www.fshare.vn/file/TPWZ6140QT (Thank bác thanhtungqng đã cung cấp link nhé!:D)
 

- Link Stock JB 830K:
+ Link file back up: http://mizal.net:82/pantech/RACER2/Update.zip/[CWM]IM-A830K_S0836133_to_S0836210a+SU.zip
+ Link file Binx từ Pantech:http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830K/IM-A830K_S0836210.BINX
+Link dự phòng file Binx:http://www.fshare.vn/file/TJ0W39845T (Thank bác thanhtungqng đã cung cấp link nhé!:D)
Chúc toàn thể anh em vui vẻ nhân ngày tết độc lập!