- Giá và phụ kiện SKY A850 anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

Hướng dẫn Root và Recovery A850 tại đây

Dành cho IM-A850K :

Phiên bản firmware : IM-A850K_S0837210_update.zip

https://docs.google.com/file/d/0B0MJYha8jKCzN3ZSZkdydGZsWkU/edit


Dành cho IM-A850S :
Phiên bản firmware : IM-A850S_S0216212_update.zip

https://docs.google.com/file/d/0B0MJYha8jKCzakZSTHE4VGYyWXc/edit

Dành cho IM-A850L :
Phiên bản firmware : IM-A850L_S12332211_update.zip

https://docs.google.com/file/d/0B0MJYha8jKCzQWZCUmFhRTBBd0E/edit