http://pan.baidu.com/s/1mgBmtny

Root qua odin như sau:

http://www.mediafire.com/download/2t9cb8mp7vhkqy8/SM-N910L-4.4.4.zip