- Giá và phụ kiện LG anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

1. CÁC CÔNG CỤ CẦN THIẾT (tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau).

 

2. ROm gốc cho LG SU660:

USB driver: driver cho cáp USB.
Smart flash: công cụ flash rom stock.
Rom stock Gingerbeard 2.3.4:
v20m (pass: aries.1482) hoặc link mediafire
Rom stock ICS 4.0.4:
v30c (pass: aries.1482) hoặc link mediafire

 

3. ROm gốc cho LG F120:

- Rom gốc 4.0.4 cho máy F120L (Không up cho máy S hay K):
3 file nối lại bằng hjsplit: pass down: cafe.choimobile.vn
http://www.mediafire.com/?ly7ehpra46aznni
http://www.mediafire.com/?i6r7q0qa1m6mp42
http://www.mediafire.com/?sfas1yc0ua90aax

- Rom 4.0.4 V20F cho F120K:

http://csmgdl.lgmobile.com/swdata/WDLSW/LGF120K/AKTFBK/v20f_00/V20f_00.kdz

- Rom 4.0.4 V20F cho F120S:

https://docs.google.com/file/d/0Bxw9WzXmPZUHSTBoVE03QlVoOXc/edit?usp=sharing

 

4. ROm gốc cho LG Lu6200:

- ROM142 (dùng để tạo recovery cho ICS mà up rom cook ICS).

- ROM157
http://csmgdl.lgmobile.com/swdata/WDLSW/LGLU6200/ALGTBK/LU620167_00/LU620167_00.kdz

 

4. ROm gốc cho LG su640:

Rom gốc V10i link down
http://www.mediafire.com/?m3lay5w5bkcuia9
http://www.mediafire.com/?1ka6zjtmkbcv2y8
http://www.mediafire.com/?ka18pq8etbabl92
http://www.mediafire.com/?zy68oh8izsc7rwc
http://www.mediafire.com/?mu8gwmcmyk742ag
Rom gốc v20d

:http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGSU640/ASKTBK/V20d_00/V20d_00.kdz
 

5. ROm gốc cho LG su760:

V10D:
http://www.mediafire.com/?e1pkvjo24kd2stv
http://www.mediafire.com/?4m6pr3irx94aj68
http://www.mediafire.com/?gm1ifwi6hihn9q6
V20F:
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGSU760/ASKTDB/V20f_00/V20F_00.kdz

V30C:

http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/RNDTESTSW/LGSU760/SKT/L8YRTP4GPT/V30a_00/V30A_00.kdz

 

6. ROm gốc cho LG su870:

V10I: 
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGSU870/ASKTBK/V10i_00/V10I_00.kdz

V20D SU870 (ko up cho SU760)
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGSU870/ASKTBK/V20d_00/V20D_00.kdz

 

7. ROm gốc cho LG F160: LTE2:

F160L
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160L/ALGTBK/V10p_00/V10p_00.kdz (4.0.4)
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160L/ALGTBK/V20c_00/V20c_00.kdz (4.1.2)

F160LV
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160LV/ALGTBK/V10e_00/V10e_00.kdz (4.0.4)

F160S
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160S/ASKTBK/V10f_00/V10F_00.kdz (4.0.4)
http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160S/ASKTBK/V20d_00/V20D_00.kdz (4.1.2)

F160K

http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160K/AKTFBK/V10g_00/V10G_00.kdz (4.0.4)http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160K/AKTFBK/V20c_00/V20C_00.kdz (4.1.2)

Anh em vào đây có đủ rom lte2 luôn nha, ko bao giờ chết link:

http://achonapp.com:82/lg/Optimus%20LTE2/%EC%88%9C%EC%A0%95%20kdz/#

 

STOCK dạng ZIP up qua CWM cho các bản ( @dacasa1989)
- STOCK V20E F160S :
http://achonapp.com:82/lg/Optimus LTE2/cube/upgrade tool/F160S20E.zip
-STOCK V20C F160LV
http://achonapp.com:82/lg/Optimus LTE2/cube/upgrade tool/F160LV20C.zip
-STOCK V20D F160L
http://achonapp.com:82/lg/Optimus LTE2/cube/upgrade tool/F160L20D.zip
-STOCK V20D F160K
http://achonapp.com:82/lg/Optimus LTE2/cube/upgrade tool/F160K20D.zip
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. ROm gốc cho LG F180: Optimus G:

S Variant
F180S20B_00.kdz / MIRROR

K Variant
F180K19G_00.kdz / MIRROR

L Variant
F180L20F_00.kdz / MIRROR