Rom gốc dạng tot và dll cho F350S
V10e https://docs.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWT3E0enI5STFOY3M/edit

Rom gốc dạng tot và dll cho F350K
V10d https://docs.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWOThwVVhseFM0X3M/edit

Rom gốc dạng tot và dll cho F350L
V10d https://docs.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWdDR3S1gyc2dIaXM/edit

Tool up rom gốc https://drive.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWb0QtNU8yZEVhbWc/edit?usp=sharing
Crack https://drive.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWcXEtWnlxUU8tczg/edit?usp=sharing
Driver https://drive.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWYkc2aWNPSFJOQUE/edit?usp=sharing


Rom gốc KDZ cho D838 32Gb
V10d https://docs.google.com/file/d/0B2d5-KLYqmKWZDdKN1BUWW9rYm8/edit