Rom được mod lại từ rom của g850F ổn định tuyệt vời, ko còn tí tiếng hàn nào, nhanh, mát máy và pin trâu điên:

Deodexed
S6 Launcher
S6 Keyboard
S6 Wheather Widget
S6 Apps
Fully rooted with SuperSuư

Link Rom:

https://www.fshare.vn/file/LG54TIVLZXIG