[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Sphinx Rom LTE TAG 
F120S và F120K có thể sử dụng rom này (người dùng F120L không thể sử dụng rom này) 
Điều này hỗ trợ Rom Việt Nam launage và tiếng Anh. 
<Working> 
- Dữ liệu 3G 
- Wifi 
- Bluetooth 
- lưu trữ 
- Nếu không có Somthings 'Không làm việc' 
- SMS 
- Điện thoại 

<không Working> 
- MMS (Nếu bạn sống ở Việt Nam, có thể làm việc)
link
http://innoloud.com:82/LG/Optimus TAG/SphinX/
Download 'SphinX_V4.1_RC2.zip'

1. Install CWM
2. Unlock Bootloader (flash qua recovery): http://www.mediafire.com/download/n9lranef8q81ykn/crackbootloader and install cwm.zip
3. Wipe data/Cache partition
4. Install SphinX Rom
5. Wipe data/Cache partition
6. Reboot&Enjoy
đây là Music App G Flex. 
https://www.dropbox.com/s/ky7wcuklte7rrod/mgMusic.apk
Tải về và đưa vào 
/system/app
Và .. nếu lỗi Google liên lạc đồng bộ, cố gắng để flash Android 4.1.2 (CM10) Gapps