Galaxy S4 SHV E330S ROM 4.4.2 Tiếng Việt

 

 

 

 

 

POST 1: ROM.
Thông tin:

  
Hướng dẫn up ROM
*Chú ý làm đúng theo hướng dẫn bên dưới đễ tránh trường hợp bị hỏng máy. 
Download 
Host 1: http://getlink.4store.vn/
Donate
 
Hiện tk fshare mình đã hết tiền để mua vip.

Lịch sử thay đổi
v1.4: Fix samsung hub, sửa vài lỗi FC ứng dụng ko mong muốn. Thêm phím tắt Camera và phím tắt ứng dụng vào màn hình khóa. Hiển thị H+ trên status bar. Không có chế độ chọn mạng.

V1.5 Bigupdate: Update lên bản CNB2, fix lỗi video call FC, menu chọn chế độ mạng, pin tốt.

V1.6 Bigupdate: Update lên bản CNB3.