- Giá và phụ kiện SKy A760 anh em tham khảo tại đây

- Uprom dịch vụ LH: 0989 827 829, phí 100k (Nạp tiếng việt, root, recovery, copy game, phần mềm ...)

- Chỉ mất tiền lần uprom đầu tiên, các lần khác miễn phí.

 

Bản này có những gì?
-icon nguyên ngốc
- VH
- tối ưu app
-laucher gốc ( có thể đổi sang icon iphone theo phong cách đơn giản
- tối ưu pin
- nghe nhạc gốc theo phong cách sony
-........................
link ROM: https://vkl.box.com/s/3d4sjz6808mndtglvz73
link âm thanh:
https://vkl.box.com/s/hij257xw9z31kgwsj4sl
linhk build!
https://vkl.box.com/s/g3cqfatq3gizlex4hnqx
Ai muốn có walkman thì flash cái này nhé!( nghe nhạc sẽ nhỏ đi 1 chút đấy)
https://www.box.com/shared/upjo1rehqvmty65mc1gd

CÁCH UP ROM: TẢI VthuyduongHPNY.zip
BƯỚC 1: CHO ROM thuyduongHPNY.zipVÀO SDCARD
BƯỚC 2: VÀO RECOVERY WIPE DATA, WIPE CACHE, VÀO ADVANCE WIPE DAVIK, WIPE BATTERY
BƯỚC 3: VÀO INSTALL ZIP --> ĐẾN CHOOSE ZIP VÀ TÌM "thuyduongHPNY.zip"
ĐỂ FLASH, NHẤP VÀO "thuyduongHPNY.zip" CHỌN YES, ĐỢI FLASH XONG RESET LẠI MÁY VÀ HƯỞNG THÀNH QUẢ, CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG.
Các bạn flash link rom xong, vào màn hình chính xong
- flash link âm thanh
- link build thì các bạn chép đè vào system sét quyn cho nó!

 
[IMG][IMG][IMG][IMG]
Hướng dẫn tiết kiệm pin hơn nữa!
1755_2013011111260200_enshot_2013-01-11-10-26-01.png 1756_2013011111260500_enshot_2013-01-11-10-26-05.png