Có 2 cách để fix (ưu tiên thử cách 1 trước nhe các bác, cách 2 là bất đắc dĩ hãy làm)

Cách 1:

Mọi người chỉnh cái code về VN (+84) rồi uncheck cái auto-dialing đi là sms sẽ tự động được gom lại, không cần sửa lại số trong danh bạ làm gì. 

Cách 2:

Thêm +84 vào số dt trong danh bạ. VD: 090.xxx.xxxx, ta sửa thành +8490.xxx.xxxx