+ Up rom stock:

- Rom stock: là rom gốc do nhà sx cung cấp hoặc rom gốc đã được mod chút ít, thường là thêm root. Mục đích up rom stock là đưa máy về bản rom gốc mới nhất trước khi up rom custom. Nếu máy bạn đã ở rom stock mới rồi thì có thể bỏ qua bước này.
Rom stock gồm 2 thành phần tương ứng với hai file: *.fls là baseband và *.bin là system. Rom stock có thể up bằng LG tool, yêu cầu kết nối mạng và thường là lâu. Cách thứ 2 là dùng smart flash. Kết nối đt vào PC qua cáp USB, khởi động đt ở chế độ S/W mode, sau đó dùng smartflash flash 2 file này vào đt. Ta sẽ làm theo cách này.

- Phần mềm:

- USB driver: driver cho cáp USB.
- Smart flash: công cụ flash rom stock.
- Rom stock Gingerbeard 2.3.4:
+ v20m (pass: aries.1482) hoặc link mediafire
- Rom stock ICS 4.0.4:
+ v30c (pass: aries.1482) hoặc link mediafire

(thank @tuthanh686 for mf link)

- Cách làm:
- Cài diver cáp USB.
- Tắt máy, tháo pin.
- Bấm giữ Volume - và cắm cáp USB, đt sẽ boot vào chế độ S/W mode (màn hình sáng lên hiện chữ S/W).
- Vào thư mục smart flash chạy SmartFlashTool_P990.exe, chuyển sang tab Rom copy D/L, bấm dấu 3 chấm, lựa chọn 2 file trong thư mục rom stock đã down về. Các lựa chọn khác làm như hình.
[IMG]

 

-Chú ý phần COM Port và Communication Driver phải hiện như trong hình (số cổng COM có thể là số khác tùy theo máy nhưng phải có), nếu k là máy chưa nhận đt, bạn phải tắt đi làm lại.
-Bấm nút Start để bắt đầu flash. Mất khoảng 15 phút, sẽ báo quá trình complete. Nếu bị lỗi thì bạn tắt smartflash đi rồi bật lại và làm lại, có thể mất vài lần cho đến khi thành công.