Trước khi Up bạn Root và Recovery
Cách cài recovery sử dụng được bằng nút cứng để vào ( ICS A820 )
Driver ICS :

 


B1Download RootA820ICS.zip về rải nén
B2 : Chạy File RootA820ICS.exe
Nếu bạn đã có Root chỉ cần cài Recovery CWM thì ấn 2 làm theo hướng dẫn

nếu chưa có root đọc tiếp bước 3
B3 : Chọn 1 màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng các bạn cứ làm theo hướng dẫn đến khi vào được CWM 6.0.1.2 ( đây chỉ là recovery tạm thời rs là mất )

trên màn hình chọn : install zip from sdcard
Sau đó chọn : Choose zip From Sdcard
Tìm đến và chọn File : SU.zip
Chọn yes chờ chạy xong chọn Reboot System Now là máy bạn đã có root . Sau đó bật máy lên và chọn 2 để cài recovery cứng


Cài đặt Rom A820 ICS V3
FShare : http://www.fshare.vn/file/TAA9CDZWNT/

B1 : Xóa Foder clockworkmod trong Sdcard ( bộ nhớ trong của máy ) BẮT BUỘC
B2 : Download và rải nén file A820V3.rar.rar được Foder clockworkmod

password : choimobile.vn

B3 Vào bên trong Foder A820V3.rar vừa rải nén
B4 : coppy Foder clockworkmod vào SDcard ( bộ nhớ trong của máy )
B5 : Vào recovery chọn backup and restore
B6 : chọn restore chọn 1970-03-06.19.04.37 =>> Restore chờ một chút là xong
Rs lại máy và cảm nhận