1. Down ROMs rồi copy vào điện thoại.
2. Nếu đang ở ICS 4.04 thì về GB 2.3.3 --> Root và cài CWMRecovery 5.0.2.7
3. Vào CWM thực hiện như sau:
a. Thực hiện wipe cho sạch máy (4 wipe anh em biết rồi)
b. Flash file ROM gốc .zip mà mình đã làm (hoặc rom gốc Update.zip ở đây: http://bluesky7.net/VEGA/NO.5/update.zip/)
c. Flash ROM mà bạn muốn thử
d. Flash gói gapps:http://bluesky7.net/Gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip
e. Thực hiện lại 4 wipe + fix permissions
f. Reboot máy và thưởng thức (reboot xong là mất CWM cũ nhé)
Have a good day:) (tiếp tục chờ CWM mới để sau này flash rom đỡ phải về 2.3.3)