Cần có:
Notepad++
http://notepad-plus-plus.org/
Easy-apk-dissassembler
http://code.google.com/p/easy-apk-dissassembler/downloads/list

Chỉ cần 2 công cụ đơn giản đó là có thể "phá" được rồi
B1.Down về giải nén Easy-apk-dissassembler vào Folder riêng (VD: D:\Apps\New Folder)
B2.Chép app.apk mà bạn muốn việt hóa vào Folder đã giải nén Easy-apk-dissassembler (D:\Apps\New Folder)
B3.Chạy file EasyApkDisassembler.EN.bat sẽ ra giao diện sau
[IMG]

Bạn chỉ cần quan tâm đến:
<0>:giải nén file .apk
<1>: Đóng gói khi hoàn tất
<7>:Chạy notepad++
B4: Bạn chọn <0> để bung file .apk
B5:Bạn vào Folder chứa apk (D:\Apps\New Folder) tìm đến đường dẫn Tên ứng dụng\res\values\
Bạn sẽ thấy 1 file strings.xml và tiến hành mở nó bằng Notepad++ để việt hóa

[IMG]

 

Code:

 

 
Vui lòng hoàn thành tất cả mục yêu cầu
 
  Vui lòng chọn tất cả hình ảnh cần thiết
 
  Bình chọn
 
  
 
  Không
 
  Đang gửi...
 
  Cảnh bào
 
  Lưu
 
  Chia sẻ
 
  Thêm
 
 
 

B6: Chọn <1> để đóng gói file .apk vừa việt hóa
Hoàn thành, giờ bạn chỉ việc copy file .apk này vào điện thoại rồi Install như bình thường
B7: Thưởng thức :D